Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet

Arkivleder:

Evald Adamsen

Svenstruphøj 66

9230 Svenstrup

tlf: 60   668175

E-mail: 

 

Formand:

Per Greve MadsenToften 60, Mou

9280   Storvordetlf: 98 311592

E-mail: 

 

Næstformand/sekretær:

Bodil W. Jensen

Smedevænget   11

9280   Storvorde

tlf: 98   317455

E-mail: 

 

Kasserer:

Kjeld Nielsen

Fjordvej 8

9280   Storvorde

tlf. 98   311969

E-mail: 

 

Poul   Falden

Lamdal,   Sigsgaardsvej 26, Nr. Kongerslev

9293   Kongerslev

tlf: 23987429

E-mail: 

 

Peter Lauritsen

Spurvevej   14

9575   Terndrup

tlf: 98   335829

 

Per   Steffensen

Steffensvej   9

9280 Storvorde

tlf:  30129249

E-mail:

 

Jørn Lausen

Eli Bloch